Gökhan Tekin'in Web Sitesine Hoşgeldiniz.
İslamiyet Ruhum Türklük Bedenimdir  
  TurksRaider
  Yüce Dinim İslamiyet
  Yüce Soyum Osmanlı
  Mustafa Kemal Atatürk
  TurksRaider Videos
  Büyük Türk Devletleri Ve Tarihleri
  Büyük Tarihimizden Kesitler
  => Osmanlı Devletinin Asya Politikası
  => Osmanlı ile ilgili duymadığımız birkaç ayrıntı
  => Yüce Peygamberimizin Türkler Hakkındaki Hadisleri
  => Türkler Hakkında Söylenen Sözler
  => Son Kale Medine
  => Osmanlının Düzeltemediği İmajı Kim Düzeltmiş
  => 1821 Mora İsyanındaki Patrik
  => Cahar Dudayev
  => Ulu Önderin mason localarını kapatması
  => 31 Mart Vakası Ve Gök Sultan AbdülHamid Hana Yapılan Haksızlıklar
  Birazda Benden
  Kavak Yelleri Dizisi Bölümleri
  Yapmış olduğum Modifikasyonlar
  Faydalı Bilgisayar Programları
  Ziyaretçi defteri
  Gökhan'ın Posta Kutusu
  Site İstatistikleri
  Anketler Bölümü
 

TurksRaider News

Gökhan Tekin

Kartınızı Oluşturun
1821 Mora İsyanındaki Patrik

1821 Mora isyanı sırasındaki patriktir,
kışkırtma faaliyetleri nedeniyle patrikhanenin ana kapısına asılmıştır
patrikhane bu kin kapısını öcü alınıncaya dek kapalı kalmak üzere kapatmıştır
kin kapısı bugün bile hala kapalı tutulmaktadır

PATRiK GREGORIOS'UN RUS ÇARINA MEKTUBU
"Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Çünkü Türkler çoksabırlı ve dayanıklı insanlardır. Gayet gururludurlar ve izzet-i nefissahibidirler. Bu özellikleri de; dinlerine bağlılıklarından, kadererıza göstermelerinden, geleneklerinin kuvvetinden, padişahlarına,komutanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından gelmektedir.
Türkler zekidir ve kendilerini müspet yolda sevk ve idare edecekreisiere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Gayetkanaatkardırlar. Onların bu üstünlükleri, hatta kahramanlık vebahadırlık duyguları, geleneklerine olan bağlılıktan, ahlaklarınınsağlamlığından gelmektedir.
Türklerde önce itaat duygusunu kırmak ve manevi bağları yok etmek vedine dayanma güçlerini zaafa uğratmak gerekir. Bunun da en kısa yolu,milli ve manevi geleneklerine uymayan dış fikirlere ve davranışlaraonları alıştırmaktır. Türkler dış yardımı reddederler, haysiyetduyguları buna engeldir. Velev ki geçici bir süre için görünüşte kuvvetve kudret verse de, Türkleri dış yardıma alıştırmak gerekir.
Maneviyatları sarsıldığı gün, Türkleri kendilerinden şeklen çokkalabalık ve görünüşte egemen güçler önünde zafere götüren asılkudretleri sarsılacak ve maddi araçların üstünlüğü ile onları yıkmakmümkün olacaktır.
Bu nedenle, Osmanlı Devletini tasfiye için soyut olarak harpmeydanlarında zafer kazanmak yeterli değildir ve hatta sadece bu yoldayürümek Türklerin haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden, gerçeklereulaşmalarına neden olabilir. Yapılacak olan, Türklere bir şeyhissettirmeden bünyelerindeki bu yıkımı tamamlamaktır."

Türkleri ancak öldürebilirsiniz ama asla yenemezsiniz  
  Image Hosted by ImageShack.us
By turksraider at 2008-10-26
 
Reklam  
   
TurksRaider!!!!!!!!  
   
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=